PRIVAATSUSPOLIITIKA 

Meie klientide, töötajate ja külaliste privaatsuse hoidmine on meile väga oluline. Seepärast oleme koostanud privaatsuspoliitika, milles anname teada, kuidas me kogume, kasutame, avaldame, edastame ja säilitame isikuandmeid. Isikuandmeid töödeldes järgime Eestis kehtivaid seaduseid, sealhulgas Euroopa Liidu isikuandmete kaitse üldmäärust (GDPR). Isikuandmed on andmed, mille kaudu on võimalik tuvastada üksikisik. 

1.   Isikuandmete töötlemise eesmärk

Puurkaevumeistrid OÜ töötleb isikuandmeid selleks, et täita organisatsiooni eesmärke ja pakkuda parimat teenust. Isikuandmete kogumisel klientidelt piirdume minimaalse vajalikuga.  

Kogume järgmisi isikuandmeid:

 • isiklikud andmeid, nt ees- ja perekonnanimi, isikukood, ettevõtte nimi
 • kontaktandmed, nt aadress, telefoninumber, e-posti aadress
 • meie toodete ostmise ja/või teenuste kasutamisega seotud andmed, nt teave tellitud teenuste kohta
 • teenuste osutamise ajalugu, muu kliendisuhtluses teatavaks tulnud info
 • „küpsiste“ andmed (vt eraldiseisvat „küpsiste“ poliitikat).  

Andmete töötlemine on vajalik selleks, et saaksime soovijatele osutada tellitud teenuseid. Andmete töötlemise alus on vähemalt e-kirja teel antud isiklik nõusolek, leping või seadus. 

2.   Kogutud isikuandmete kasutamine ja töötlemine

Kogutud isikuandmeid kasutame:

 • teenuste osutamisega seonduvalt, sh päringute ja taotluste menetlemiseks
 • tellitud teenustega seotud dokumentatsiooni koostamiseks (nt ehitusprojektide koostamine, Ehitusregistris ja Keskkonnaregistris toimingute teostamine)
 • arvete koostamiseks ja väljastamiseks;
 • kliendile teenuste (ja/või toodete) kohta info saatmiseks;
 • klientide rahulolu mõõtmiseks;
 • kogutud isikuandmeid säilitame ainult niikaua, kui see on vajalik eesmärgi täitmiseks.

Kogutud andmed hävitame kohe kas kliendi palvel või eesmärgi täitumisel. 

3. Kogutud isikuandmete muutmine ja kustutamine

Isikuandmeid on andmesubjektil alati võimalik muuta. Meile tuleb esitada teatis e-kirja teel. Andmesubjektil on võimalik igal ajal kasutada oma õigust olla unustatud ja saata meile e-kirja teel teade palvega oma isikuandmed kustutada. 

4. Kogutud isikuandmete jagamine

Jagame kogutud isikuandmeid ametiasutuste nõudel või juhtudel, kui see on vajalik kliendi tellitud teenuse osutamiseks. 

5. Isikuandmete kaitse

Rakendame kõiki ettevaatusabinõusid isikuandmete kaitsmiseks. Juurdepääs andmete töötlemiseks on ainult selleks volitatud inimestel. Palume meile kiiresti teada anda aadressil info@puurkaevumeistrid.ee kui Teile tundub, et meie töötaja on toiminud vastupidi kehtivale privaatsuspoliitikale. 

6. Privaatsuspoliitika tingimused ja muudatused

Meil on õigus vajaduse korral muuta oma privaatsuspoliitika põhimõtteid. Sellest teavitame kõiki püsikliente, samuti avaldame info muudatuste kohta oma ettevõtte veebilehel. 

Isikuandmete vastutav töötleja on Puurkaevumeistrid OÜ. Kõikide küsimuste ja ettepanekute korral võtke ühendust aadressil meiliaadressil info@puurkaevumeistrid.ee 

Probleemidega on võimalik pöörduda Andmekaitse Inspektsiooni või kohtu poole.


Kinnitatud 11.02.2019
Ardo Lünekund 
(juhatuse liige)


„KÜPSISTE“ POLIITIKA 

Osaühing Puurkaevumeistrid (edaspidi „Meie“) kasutab oma veebilehel puurkaevumeistrid.ee (edaspidi „Veebileht“) „küpsiseid“.

Järgnevalt Me selgitame, millised „küpsiseid“ Me kasutame, miks Me seda teeme, kuidas see muudab Teie poolt Veebilehe kasutamist mugavamaks, kuidas „küpsiseid“ kustutada ja nende kasutamist piirata või keelata.

„Küpsised“ on väikesed tekstifailid, mis salvestuvad veebilehe külastaja seadmesse ja mille üldine eesmärk on Veebilehe nõuetekohase toimimise tagamine ja Teie kasutusmugavuse parandamine.

Me võime kasutada järgnevaid kolmandate osapoolte „küpsiseid“:

Google „küpsised“ võimaldavad Meil suunata Teile reklaame ja mõõta taoliste reklaamide efektiivsust.

Google Analytics „küpsised“ – kasutame Veebilehe liikluse analüüsimiseks, et analüüsida, kas tegemist on uue või naasva külastajaga, mis Veebilehe alamlehti külastatakse, kui kaua Veebilehel ollakse ja kust külastajad meie Veebilehele tulevad. Sedalaadi info on Meile oluline selleks, et paremini aru saada Veebilehe külastajate käitumisest ja parandada Veebilehe külastajate kasutajakogemust.

Meie Veebilehe külastajana on Teil võimalik oma soovi kohaselt „küpsiste“ salvestumist oma seadmesse keelata või piirata. Samuti saate kõik „küpsised“, mis on seni Teie seadmesse salvestunud, ära kustutada. Selleks tuleb Teil muuta oma isiklikke veebilehitseja privaatsusseadeid. Samas ei pruugi keelatud või piiratud „küpsiste“ korral kõik Veebilehe funktsionaalsused töötada.

Kui Teil on küsimusi või vastuväiteid „küpsiste“ kasutamisega seoses siis palun kirjutage meile e-kiri aadressile info@puurkaevumeistrid.ee

 

Kinnitatud 11.02.2019
Ardo Lünekund
(juhatuse liige)