Enne puurkaevu puurimise alustamist tuleb saada erinevad kooskõlastused kohalikust omavalitusest. Alles seejärel on võimalik alustada praktiliste töödega. Alljärgnevalt on kirjeldatud etapid, mis on vaja läbida. Kuigi kõik vajalikud toimingud tunduvad esialgu segased ja keerulised, siiski muretsemiseks pole põhjust. Puurkaevumeistrid OÜ abistab Teid dokumentide vormistamisel, projekteerimistingimuste, kooskõlastuste ja lubade hankimisel, nii et puurkaevu rajamine toimuks kiiresti ja seaduslikult.

Vajalikud toimingud puurkaevu planeerimisel:

  1. Puurkaevu tellija peab esitama kohalikule omavalitusele (valla- või linnavalitsusele) Puurkaevu asukoha kooskõlastamise taotlus. Kohalik omavalitus teeb otsuse 10 tööpäeva jooksul. Taotlusele lisage tingmärkidega varustatud asendiplaan või aerofoto (mõõdus 1:5000 kuni 1:1000, aerofotod leiate Maaameti infoserverist), kuhu peale märkige soovitava puurkaevu asukoht. Pidage meeles, et puurkaevu asukoht peab jääma võimalikest reostusallikatest (kogumiskaevud, käimlad, väetise- ja sõnnikuhoidlad, õlimahutid, kanaliseerimata saunad jms) krundi piires võimalikult kaugele (vähemalt 10m). Kui te ei tea täpselt, kus on puurkaevule teie krundil kõige parem asukoht, siis võtke ühendust meiega ning meie kogenud spetsialistid leiavad sellele parima asukoha.
  2. Kui kohalik omavalitus on andnud oma kooskõlastuse, siis edastage see kooskõlastus koos asendiplaaniga meile ning me koostame Teile nõuetekohase projekti.
  3. Järgmisena tuleb koostatud projekti alusel taotelda kohalikult omavalitsuselt ehitusseaduse kohane kirjalik nõusolek (väiksemad puurkaevuprojektid) või ehitusluba (suuremad puurkaevuprojektid).
  4. Seejärel on kohaliku omavalituse ülesanne edastada puurkaevu projekt Keskkonnaametisse kooskõlastamiseks. Otsus tehakse 10 tööpäeva jooksul.
  5. Kui Keskkonnaamet on projekti kooskõlastanud, siis väljastab kohalik omavalitus 2 aastat kehtiva ehitusloa või kirjaliku nõusoleku, peale mida võib puurimistöödega alustada.

Kui tellite endale puurkaevu, siis pöörake erilist tähelepanu tööde tegijale, sest puurkaevude projekteerimise ja rajamise õigus on vaid hüdrogeoloogiliste tööde litsentsiga isikul. Puurkaevumeistrite litsentsi nr on nr KHY000032.

Kui soovite täpsemalt tutvuda puurkaevude rajamise korraga ning seadusaktidega, saate seda teha siin.

Puurkaevude rajamise juures on oluline osa Veeseadusel. Puurkaevude rajamist otseselt puudutavate seaduspunktidega tutvuge siin: Väljavõte veeseadusest.

Võta meiega julgelt ühendust. Kontaktid leiad siit või saada meile kohe hinnapäring siin.